Festina lente!

Deşi am fost dintotdeauna obişnuiţi să credem că amânarea, întârzierea unei sarcini sau a unui proiect nu poate avea ca rezultat decât pierderea productivității, există si perspective (vezi articolul de AICI) care susţin că o metodă corectă de a ne amâna, temporiza sarcinile într-o manieră echilibra...

Details
This website uses cookies to provide the best browsing experience. By continuing browsing, you agree to the storage of cookies on your computer. More information about using cookies here.