Evenimente regionale Academia de Leadership

In perioada 19 septembrie - 28 noiembrie 2018 au avut loc 5 evenimente regionale de promovare, Academia de Leadership, pentru proiectul Avantaj competitiv pentru Romania – dezvoltarea de lideri pentru companii inovative si de succes, la nivel european, cod SMIS 117989. Obiectivul lor a fost promovarea activitatior proiectului si atragerea grupului tinta. 

Cele 5 evenimente au avut loc in:

- Cluj-Napoca, 19 septembrie 2018, pentru 123 de manageri, antreprenori si director de resurse umane din regiune

- Iasi, 1 noiembrie 2018, pentru 70 de manageri, antreprenori si director de resurse umane din regiune

- Brasov, 21 noiembrie 2018, pentru 152 de manageri, antreprenori si director de resurse umane din regiune

- Timisoara, 26 noiembrie  2018, pentru 176 de manageri, antreprenori si director de resurse umane din regiune

- Bacau, 28 noiembrie 2018, pentru 50 de manageri, antreprenori si director de resurse umane din regiune

Obiectivul proiectului este adaptarea sustenabilă a angajaților, antreprenorilor și a activității companiilor din sectoarele economice cu potențial competitiv/ de specializare inteligentă la dinamica schimbărilor mediului economic și a pieței muncii, prin creșterea în toate regiunile mai puțin dezvoltate a numărului de beneficiari de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane.

Perioada de implementare a proiectului este 21 mai 2018 - 20 mai 2019. 

This website uses cookies to provide the best browsing experience. By continuing browsing, you agree to the storage of cookies on your computer. More information about using cookies here.